Despre Noi

        BINE AȚI VENIT PRIETENI !

,, Doamne, arma asupra diavolului Crucea Ta O ai dat nouă !

 Biserica Sf Fanurie și grupul creștin ortodox ,, Sf. Fanurie și  Ioan Elixir" vă vă urează o zi plină de har și binecuvântare alături de Hristos Iisus și cinstita Sa Cruce.

,, Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea !

Acest blog vă învită la lectură, meditație, cu subiecte desprinse din viata societății, văzute prin prizma scopului principal al vieții: MANTUIREA, viata de dincolo de acestă scurtă viață. O trăire moral creștină așa cum o înțelege un simplu orthodox, să ne bucurăm de acest minunat dar divin, de acestă minune și de acestă lume zidită de Dumnezeu, viata, dar și să o parcurgem pentru a nu pierde veșnicia.

,,Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este. Şi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut. Şi Cel ce şedea pe tron a grăit: Iată, noi le facem pe toate. Şi a zis: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate" 

Autorul acestor rânduri a fost proscris, alungat din multe site-uri de socializare, repudiat de multe grupuri sociale, paria pentru multe cercuri ale societăţii din zilele noastre, fiindcă nu convine celor care vor să fie dumnezeii lumii globalizate și care vor să facă din omenire un nou Turn Babel, cu o masă informă, categorisită după crierii caraghioase: proști și deştepţi, bogați și săraci, elite și gloate, pornind de la o morală și o conștiință aflate în afara dorinței lui Dumnezeu, care se dorște a fi scos din ecuația conducerii lumii.

,,Şi iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui va moşteni acestea şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el Îmi va fi Mie fiu. Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua. " 

Omul făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa, este coroana creației, este unic, este deosebit, este înzestrat și plin de virtuţi, iar de judecat, va fi judecat și categorisit numai de Dumnezeu, indiferent dacă pe pământ este slugă sau bogat, dacă este gunoier sau savant, dacă esterob sau rege.

Înțelege-ți oameni, pentru umele Domnului, că dacă pe celelalte viețuitoare Ziditorul le-a făcut cu puterea cuvântului, pe om l-a făcut cu Sfintele Sale mâini și ne cere să fim desăvârșiți precum Tatăl Cel Ceresc este.

Noi nu suntem un trup lipsit de rațiune, fiindcă prin suflarea de viață l-a transformat în omul interior, în omul biserică a lui Dumnezeu, în omulcare va depășii marele prag al existenței materiale pentru a primii viața veșnică.

Asemănarea cu Dumnezeu stă în a fi drept și curat.

Omul creat de Ziditor nu este un cip, nici un număr,nici un nimeni pe care după bunul plac să-l recunoști sau nu,  nici un oarecare, un inexistent, nu este un neidentificabil, stare în care vor să-l aducă conducătorii lumii globaliste, pentru a-și pierde identitatea, legătura cu creația și Realizatorul ei.

Ce urmăresc ei: a se a ajunge la pierderea conștiinței și moralei creștine și mai ales  trecerea la idolatrie și închinarea la dumnezeii diavolului noii ordini mondiale, care au ca slugi tot felul de mijloace media și de comunicare, iar unele din ele, după bunul plac și înteresele unei masonerii și mașinării mondiale vor să ne șteagră ca identitate atunci când nu le convine ceva, ori ne ridicăm împotriva intereselor lor satanice.

Toate acestea sunt semnele biblice ale Apocalipsei, când vom fi veșnic sau vom pierii definitiv, până atunci sufletul nostru nu va pieri, cu el mergem în fata Înfricoșetoarei Judecăți, unde vor fi judecați și cei care se cred judecătorii umanității, să ne întărim cu fapte bune și nădejde în Dumnezeu pentru a birui prin credintă, dragoste, smerenie, răbdare și infinită laudă și închinare aduse Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Cel Viu, care pe toate le vede și le cântărește.

Să nu uităm, Cuvântul nu este pe site-ul de socializare, nici în spusele unor oameni ce se vor dumnezei, nici în himericul Face-carte, ci Cuvântul esteÎnsuși Dumnezeu și El îți va spune treci de-a dreapta mea ca să devii cetățean veșnic al Împărăției celei fără de sfârsit.

,,La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu”.

Omul lui Dumnezeu este menit a fi înscris în cartea Împăratului Ceresc, de acolo să nu fim ștersi, acesta este scopul: mântuirea, restul este o clipă de trecere prin viața lumii acesteia.

Cultura globalistă m-a scos din cartea ei, mi-a șters numele, l-a scos din memoria aparatelor lor, tu nu ești tu, spun ei, mă vor alunga mulți, mulți mă vor urâ, dar eu mă voi ruga mereu pentru ei, iartă-i Doamne că nu-și dau sema ce fac, luminează-le mintea, iar Domnul îmi zice așa cum i-a spus lui Samuel: Nu pe tine, pe Mine nu mă mai vor.

  Eu știu, vă învăț și pe voi să procedați tot așa, că am să fiu cu adevărat dispărut pe vecie, nu când vor oamenii ci,  numai dacă Dumnezeu îmi va șterge numele din Cartea Sa, aceeia este cartea cea adevărată, celelalte sunt făcături ale totalitarismului globalist, oamenii nu au dispărut în gulaguri, ci numai atunci când l-au pierdut pe Dumnezeu.

 " Nu va bucurati de aceasta, ca duhurile vi se pleaca, ci va bucurati ca numele voastre sunt scrise în ceruri". 

Așa ne învată Hristos Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru.  Dar stim noi când anume vor fi scrise numele noastre în ceruri?

Atunci când vor fi scrise mai întâi în cerul smereniei noastre, după cum afirma Sfântul Ioan Scararul. Mai întâi să fim smeriți, și-atunci sigur suntem scriși în ceruri. Nu numai pe cer, ci și in cer.

Să ne ajute bunul Dumnezeu, iar voi să vă bucurați de modestele mele scrieri. Amin.

     Ioan elixir, pseudonim literar al lui Ioan Lixandru.

    Ioan Lixandru, economist,  era un creștin de sub rând, cu numele, mergea la nunți, la botezuri, rar la înmormântări, se mai închina când avea nevoie de ajutor, nu se ruga și în afară de Paște când mergea la Înviere mai puțin de o oră, apoi pleca la chef,  nu-l vedea pe preot decât atunci când acesta venea la Bobotează și în preajma Nașterii Domnului să binecuvinteze și să sfințească casele.

    Un șir de întâmplări și încercări l-au făcut să se gândescă la Dumnezeu. O boală, când fiind în spital, cu o zi înainte de operație,  a văzut o capelă și de temă s-a așezat în genunchi și a zis: lumea spune că exiști, eu cred asta și te rog să mă ajuți, nu știu nici o rugăciune, dar am să mai vorbesc cu Tine după ce scap.

    Apoi a venit o comisie de doctori, în seara dinaintea operației, s-au sfătuit și  peste o oră i-au spus că a doua zi nu va fi operat ci va primi un tratament, a plecat, a ținut tratamentul și n-a mai trecut de atunci pe la spital, dar a uitat și de Dumnezeu.

     Apoi o nouă încercare, grea și disperată din punctual lui de vedere, se gândea la Domnul, dar credea că va rezolva singur, când venind preotul cu botezul, fără să  știe nimic din ce se întâmplă cu el,  i-a spus să vină la biserică, că îl așteapă în mod deosebit acolo și se va bucura dacă va veni. A fost, s-a spovedit pentru prima oară în viață, a ținut un canon apoi s-a împărtășit.  A fost să  vadă ce și cum, o dată, de două ori n-o fi foc,  iar de atunci n-a mai lipsit niciodată duminica de la o Sfântă Liturghie.

    Ioan lucra și lucreză și acum în meseria sa. A inceput însă  să citească Biblia, Sfinții Părinți și tot feful de cărți de religie. Ani la rând a făcut conspecte, valize de notițe, saci de caiete. Era liniștit, chiar împăcat cu încercarea de care nu a scăpat, era crucea lui. Totul până când într-o noapte, iar apoi multe alte nopți la rând, cineva în somn îi spunea să clasifice notițele și să scrie  cărți.

    După o lună de agitație, de întrebări, s-a dus la preotul care-i era duhovnic. Părinte cum să scriu, eu eram nejutorat și când trebuia să scriu o felicitare, nu pot, eu sunt cu cifrele. Știți, cred că diovolul vrea să mă compromită.

    Deaspre ce-ți spune să scrii? întreabă duhovnicul.

    Despre Hristos, despre cruce, despre ce am citit în bibile și în cărți, eu nu sunt teolog, nici educat și școlit bisericește, a spus Ioan.

    Atunci scrie! Diavolul nu ne cere niciodată să mărturisim Crucea și pe Hristos. Eu te voi ajuta. Iată te binecuvintez pe tine să ai putere și lumină de la Domnul !

    Asa a început Aventura lui ioanelixir, pseudonim literar al lui Ioan Lixandru.

    Pascal Cristian.

 

Puteţi sublinia informaţiile importante sau anunţurile în text ca şi acesta.

Istoria proiectului

Produsul nostru, mărturiserea lui Iisus Hristos, a credinței, a creștin ortodoxiei și ai Bisericii creștin-ortodoxe, ale căror mădulare suntem.

Mărturisim gândurile noastre în cărți, lucrări, materiale, pe care le publicăm și le distribuim gratis online. Nu avem bani, nu putem plăti reclamă, noi suntem săraci și fără nimic material ne-a trimis Hristos spre lume și tot ce dăm, de la El este, gratis am primit, gratis dăm.

Am început lucrarea prin a trimite e-mailuri prietenilor, apoi cineva a spus că ne face un blog, dar aflând ce vrem să scriem ne-a abandonat. Ioan și-a deschis până la urmă un blog pentru cărțile online și multumin pe acestă cale companiei care o face de cca. 4 ani gratuit lucrările noastre pe ioanelixir.wordpress.com. Dumnezeu ne-a îndrepata spre ei, așa cum ne-a luminat să deschidem  și acest blog pe , care sperăm să se bucure de aceiași mare audiență și iubire din partea celor care îl citesc. Iar companiile acestea de să crescă prin rugăciunea noastră fierbinte pentru afacerile lor.

Apoi de aprox. 1 an am aflat de posibilitățile unor site-uri de comunicare așa că ne-am făcut și noi cei din acestă echipă pe Facebook câte unul cu numele noastre:

Ioan Lixandru începea publicarea cu: Bună ziua prieteni !

,, Doamne, arma asupra diavolului Crucea Ta O ai dat nouă ! ”

 Biserica Sf Fanurie și grupul creștin ortodox ,, Sf. Fanurie și  Ioan Elixir" vă vă urează o zi plină de har și binecuvântare alături de Hristos Iisus și cinstita Sa Cruce.

,, Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea ! ”

Pascal Cristian cu: Pace vouă, prieteni !

,,La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu”.

Ioan Mărturisitorul cu: Pocăiți-vă!

,,Adevăratul trimis dumnezeiesc nu-L predică, ci Îl mărturiseşte pe Hristos. Mărturisirea este de o mie de ori mai mult decât predica. Mărturisitorul este o flacără, predicatorul este un funcţionar”

Din motive necunoscute nouă, am fost mereu eliminați, reprimiți, iar azi scoși se pare, fiindcă lucrarea lui Dumnezeu este mare, definitiv.

Ioan Mărturisitorul

Utilizatorii noştri

Anul 2012 vizitoari din Romania, Moldova, Statele Unite, Spania, Italia, Franța, Islanda, Germania, Austria, Marea Britanie, Belgia, Federatia Rusă, Canada, Grecia, Suedia, Tunisia, Irlanda, Norvegia, Australia, Danemarca, Cipru, Ucraina, Portugalia, Serbia, Elvetia, Olanda, Turcia, Kenia, Slovacia, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Mexic, Egipt. Anul 2013 și vizitatori din Ungaria, Israel, Bosnia, Cehia, Macedonia, Columbia, Brazilia, Liban. Anul 2014 și vizitatori din  Oman, Iraq, Nanibia,finlanda, Yemen, Luxemburg, Maroc. 2015 ianuarie iată și din Vietnam.

Pentru 2011 nu avem date statistice, dar în următorii trei ani am avut caa. 1 mil de vizitatori, iar în 2015 între 7 ian și 23 ian, după lansarea cărții Umpleți pământul au fost cca 40000, pe bogul lui ioanelixir, accesibil pe google. Pe facebook cei trei am publicat peste 3500 de pagini și 4000 de fotografii. Iată ce publica ioanelixir pe facebook și pentru ce a fost am fost  excluși:

Începem ziua cu rugăciunea mea pentru voi toți prietenii mei

Doamne, Ți-i prezint pe prietenii mei pentru ca sa-i binecuvantezi, sa-i ocrotesti si sa le arati cum sa traiasca. Tu care stii cum traiesc ei, stii ceea ce îi preocupa, ceea ce simt, ceea ce gandesc, ceea ce le lipseste si ceea ce-și doresc. Tu care stii când plâng, când râd, când sunt in singuratate; ocroteste-i, protejeaza-i, întăreștele  inimile ca sa mearga mai departe, insoteste-i intotdeauna. Si pe mine invata-ma sa simt ceea ce simt ei.

Pentru ca Tu ai fost, Doamne prietenul nostru cel mare si neconditionat dintotdeauna! Mă rog astazi pentru prietenii mei si pentru mine,  pentru prietenia care ne uneste, binecuvanteaza-ne si intâmpina-ne cu dragostea Ta. Toate le cer in numele Prietenilor mei si ai Tai Fiu iubit, Iisuse Hristoase. Amin.

Rugăciunea mea de Crăciun pentru voi toți.

Tată din Ceruri, te rog astăzi de ziua Nasterii Fiului Tău – Unul Nascut, sa-mi binecuvintezi familia, prietenii, rudele, pe cei pe care ii iubesc, pe cei care citesc aceasta rugaciune, pe cei care te iubesc și pe cei care nu te cunosc, pe apropiați și pe vrășmasi, chiar acum, că nu este nimeni fără păcat afară de Tine.

 Arată-le Tu Doamne îndurarea și mila dragostei și a puterii Tale nemărginite. Duhule Sfant, te rog să-i ajuți, chiar în acest moment.

Acolo unde exista durere și suspin, te rog sa le daruiesti pacea și mila Ta. Acolo unde exista îndoială și necredință, te rog sa le inspiri o incredere innoita prin Harul Tau. Acolo unde exista o nevoie, te rog să le-o împlinesti, că Tu știi mai bine decât mine nevoile lor.

Binecuvintează-le Tu căminul, familia, munca, dă-le întelepciune și lumină în sufletele și în viata lor. Binecuvanteaza-i totdeauna când pleaca și când se întorc acasa, mergi înaintea lor și deschide-le calea cea dreaptă. Binecuvintează-i și călauzeste-i și-i ocroteste, clipa de clipa, în toata viata lor.

Iartă-le lor păcatele făcute cu voie sau făra de voie, cu stiință și din neștiinta, sau pe cele pe care nu și le mai amintesc. Condu-i Tu pe Calea Ta Cea Sfântă, În Numele Fiului Tau, Iisus Hristos, a cărie naștere o prăznuim astăzi.

Doamne Tată, Fiule și Duhule Sfinte, Preasfântă Treine, îți multumesc că vei face mai mult decât pot eu cere acum și mult mai mult decât putem noi nevrednicii să nădăjduim. Maica lui Dumnezeu, Vas Sfințit, Fecioară Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu roagă-te  pentru noi.

Slavă Ție Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Slavă Ție.  Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin!

CRĂCIUN BINECUVÂNTAT IUBIȚILOR !

RUGACIUNE  LA CUMPANA DINTRE ANI pentru voi toți, 2014-2015

Doamne, Binecuvintează lumea aceasta și o păzeste pe ea.

Domunului să ne rugăm:

Doamne Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt !

Ţie, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului şi ai trupului nostru, Ţie singurului Bun şi fără de păcat, Ţie adevăratului Dumnezeu, care ai făcut cerul şi pământul, toate cele văzute şi nevăzute. Ţie Dumnezeule în trei feţe proslăvit ne închinăm, Te lăudăm, îţi mulţumim şi Te rugăm: caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune şi primeşte mulţumirile, laudele şi cererile noastre.

Pe Tine Te lăudăm pentru că ne-ai păzit până acum ca să nu cădem în mâinile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Te lăudăm şi-Ţi mulţumim pentru toate darurile cele sufleteşti şi trupeşti pe care ni le-ai dat nouă până în clipa de faţă. Ție Îţi mulţumim pentru învăţăturile care ni le-ai dat. Îţi mulţumim pentru sănătate şi pentru toate bunătăţile sufleteşti şi trupeşti pe care ni le-ai oferit nouă. Îţi mulţumim şi Te slăvim pentru toate bucuriile şi întristările pe care le-am avut în anul acesta şi în toţi anii vieţii noastre până în clipa de faţă. Îţi mulţumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ai dat, pentru că ne-ai păzit cu sfinţii Tăi Îngeri pe drumul acestei vieţi atât de alunecoasă şi primejdioasă, căci cine ne-ar fi păzit pe noi în acele clipe grele dacă nu erai Tu, Păstorul nostru cel Bun cu Sfinţii Tăi Îngeri!

Te rugăm acum Dumnezeul nostru Cel Mare şi Minunat, Cel închinat în Sfânta Treime, Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul şi Sfântul Duh-Sfinţitorul să cauţi cu milostivire şi să faci ca să fie primite la Tine, toate cele lucrate de noi, nevrednicii în numele Tău, în anii trecuţi până în clipa de faţă: rugăciunile, cântările, milosteniile la săraci şi toate ostenelile noastre, căci ştim că noi nu avem  nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale, ca nişte robi netrebnici, ca să ţi le aducem Ţie. Învredniceşte-ne Doamne de darul primirii la Tine, căci după dreptatea noastră, noi nu suntem decât o cârpă lepădată şi murdară înaintea Feţei Tale.

Iartă-ne Doamne toate păcatele pe care le-am făcut până acum şi nu ne lăsa ca să mai cădem în ispite, să mai păcătuim înaintea Ta. Dă-ne har şi putere ca să putem a ne lepăda de toate poftele cele rele şi plăcerile pierzătoare de suflet.

Te rugăm Doamne în clipa aceasta să-Ţi aduci aminte de fraţii noştri creştini, care sunt asupriţi şi prigoniţi, de toţi cei bolnavi şi din spitale, de văduve şi orfani, de cei săraci şi lipsiţi.

Dumnezeul meu, să nu-i părăsești nici pe robii Tăi care trăiesc departe de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toți lângă Tine. Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă de cancer, care suferă de boli ușoare sau grave, pe robii Tăi care suferă de infirmități trupești și de infirmități sufletești,  pe conducătorii țărilor și ajută-i să conducă creștinește, pe copii și pe copiii care provin din familii cu probleme, familia și  familiile care au probleme și pe cei divorțați,  pe orfanii din toată lumea, pe toți cei îndurerați și nedreptățiți în această viață, pe văduvi și pe văduve.

 

Pomenește, Doamne, pe toți cei întemnițați, pe anarhiști, pe narcomani, pe ucigași, pe făcătorii de rele, pe hoți, luminează-i și ajută-i să se îndrepte, pe toți cei înstrăinați,  pe toți cei ce călătoresc pe mare, pe uscat și prin aer, și-i păzește.

Pomenește, Doamne, Biserica noastră, pe slujitorii sfințiți ai Bisericii și pe credincioși, pe toate frățiile monahale, pe stareți și pe stărețe, pe monahi și pe monahii.

Pomenește  pe robii Tăi care sunt în vreme de război,  care sunt prigoniți,  care sunt precum păsările vânate, care și-au lăsat casele și serviciile lor și se chinuiesc,  pe săraci, pe cei fără casă și pe refugiați.

Pomenește, Doamne, toate popoarele, să le ții în brațele Tale, să le acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să le păzești de orice rău și de război. Și iubita noastră țară, zi și noapte să o ții la sânul Tău, să o acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să o păzești de orice rău și de război.

Pomenește, familiile chinuite, părăsite, nedreptățite, încercate și dăruiește-le lor milele Tale cele bogate, pe robii Tăi care suferă de tot felul de boli sufletești și trupești.

Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru ei.

Te rog Doamne adu-ți aminte  prietenii noștri pentru ca sa-i binecuvantezi, sa-i ocrotesti si sa le arati cum sa traiască,  ocroteste-i, protejeaza-i, întărește-le  inimile ca sa mearga mai departe, însoteste-i întotdeauna.

Adu-Ţi aminte Doamne şi de vrăjmaşii noştri, care ne asupresc şi ne prigonesc pe noi; îmblânzeşte-i pe dânşii, ca să cunoască ei că Tu eşti Dumnezeul nostru, căci vrăjmaşii noştri sunt mai întâi vrăjmaşii Tăi Doamne şi ei se laudă că Tu ne-ai părăsit; dar nădejdea noastră la Tine este, ca să primeşti rugăciunile împărătesei noastre, ale Preasfintei Fecioare Maria şi să ne ierţi păcatele, depărtând de la noi pedeapsa ce o merităm.

Adu-Ţi  aminte  Doamne şi de păstorii noştri cei duhovniceşti care s-au ostenit şi se ostenesc spre a ne învaţă cuvântul Tău. Dăruieşte-le lor Harul Tău ca să ne întărească mereu în credinţă. Fii cu ei întotdeauna cum ai fost cu Apostolii Tăi. Dă-le putere ca lui Moise proorocul, ca să ne conducă prin pustiul lumii acesteia spre Canaanul Ceresc. Dă-le râvna lui Ilie şi Enoh, înţelepciunea lui Ioan, vitejia lui David, ca să omorâm cu toţii pe Goliat-diavolul, dimpreună cu toate uneltirile lui şi ajută-i ca să trezească din somnul păcatelor cât mai multe suflete, spre a le aduce pe calea mântuirii. Păzeşte-i Doamne cum ai păzit pe Ilie şi pe Elisei şi trimite-le îngeri păzitori în călătorie şi în tot locul.Adu-Ţi aminte Doamne de toţi preoţii cei binecredincioşi  păzeşte-i pe dânşii şi îi ajută.

Sfărmă Doamne, toate lojile francmasonice, risipeşte toată vrăjitoria şi magia din ţara noastră, ceartă duhurile necurate care vin să se instaleze în locaşul Tău ce Sfânt. Vino în ajutorul robilor Tăi care se luptă pentru împărăţia Ta. Depărtează Doamne pe toţi lupii îmbrăcaţi în piei de oaie, de la turma Ta şi pe toţi închinătorii la idoli, care vor să rupă turma cu lăcomiile, cu vicleşugurile şi cu toate smintelile lor.

Adu-Ţi aminte de toată Biserica Otodoxă şi o scapă de la pierzare. Pomeneşte Doamne întru Împărăţia Ta pe păstorul nostru, pe toţi fraţii şi surorile, pe toată comunitatea noastră creştină ortodoxă, pe toţi care ne-am  unit în credinţă şi ascultare ca să facem voia Ta. Te rugăm Dumnezeule să ne dai răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim.

Ajută-ne Doamne ca să nu ne lepădăm de Tine în nici un fel. Păzeşte-ne de ceasul încercărilor de la Apocalipsă şi scrie numele nostru în Cartea Vieţii Tale. Deschide Doamne urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică.

Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana şi vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău. Doamne, noi, oile păşunii Tale, nu avem nici o altă apărare, ci numai Tu eşti apărătorul nostru cel puternic şi numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la faţa Ta.

Adu-Ţi aminte Doamne şi de cei adormiţi din neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta.

Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi pe alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Şi acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinţilor Îngeri, cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare şi pentru ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!

ioanelixir