Cruce

20.03.2017 06:25

Când Mântuitorul spune : „Cei ce se închina lui Dumnezeu trebuie să I se închine în duh și în adevăr, ne învață că rugăciunea, închinarea, întreg cultul și întreaga noastră slujire trebuie să purceadă din adânc, din inima ființei noastre, din „duh“. În vorbirea cu samarineanca, Domnul îi avea în vedere, îndeosebi pe acei credincioși din Vechiul Testament a căror închinare se transformase în forme goale, uscate, fără viață; smochinul uscat le era o pildă (Matei 21, 19). Încă și Profetul spusese : „Milă voiesc, iar nu jertfă și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot“ (Osea 6, 6). (vezi ioan monahul fb si ioanelixir blog wordprwess)