Drepţii Îl aşteptau pe Mesia ca prieten, dar păcătoşii ca judecător

20.12.2016 18:16

Pe crai grabnic i-a chemat
Si in taina i-a-ntrebat
Ispitindu-i vru setos
Ca sa afle pe Hristos

Ajungând, la Ierusalim, craii au spus lui Irod şi arhiereilor despre această stea fără de asemănare, care a arătat ca semn că S-a născut noul împărat iudeu