Sfântă Fecioară, Maica Domnului, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

01.10.2018 12:12

O, ce minunată înfrumuseţare a tuturor credincioşilor eşti, împlinirea prorocilor, slava apostolilor şi podoaba mucenicilor, lauda fecioarei şi prea minunatul Acoperămînt a toată lumea!

Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti:Adunarea Naţională Bisericească, compusă din toţi ierarhii Sfântului Sinod, reprezentanţii clerului şi reprezentanţii credincioşilor mireni din eparhiile Patriarhiei Române, întrunită în şedinţa din 29 septembrie 2018, îndeamnă pe toţi cetăţenii ortodocși români să participe la referendum şi să spună DA clarificării textului articolului 48 din Constituţia României privind definirea căsătoriei, adică înlocuirea expresiei confuze:„uniunea liber consimţită între soţi”, cu formularea clară şi precisă:„uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie”.

Incepem saptamâna hotarâtoare pentru viitorul neamului nostru sub Acoperământul Maicii Domnului, pe care o rugăm să ocrotească și să ne lumineze, iar cu puterea ei nebiruită să ne ajute reușim să strângem 6 mil. de voturi la Referendumul din 6-7 oct. pentru introducerea in constituție ,,casatoria dintre un barbat și o femeie,, sa ne ajute pentru familia noastră stramoșească, pentru viitorul fiilor și ficelor noastre, să ne ajute să mergem la vot si să spunem Da, pentru ca România să ramână în continuare Gradina Maicii Domnului și să nu o transformăm în Sodoma și Gomora.( urmariți articolele din zilele următoare în care vom trata mai pe larg această temă)

In Evanghelia de azi ,,Domnul a zis, Marto, Marto, te îngrijeşti și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. ,,Și, când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericit este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el. "(Ev. Luca 10, 11, )

,,Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către prea cinstită icoana ta cu umilință grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ, și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. " ( troparul sarbatorii)

,,Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! " ( condacul)

In vremurile cumplite cele mai de pe urmă, cînd s-au înmulţit păcatele noastre, s-au înmulţit şi primejdiile asupra noastră, iată, acum cu umilință si cu smerenie, sub ocrotiea ei trebuie sa ne apăram copiii noștrii de tot felul de ispite adoptând prin referenrudm căsatoria dintre un barbat și o femeie, avem acest drept, avem acestă sansă, dar oare avem atâta credință încât să mergem toți la vot?

Rele de tot felul sînt zilele noastre în care vedem numai sticăciuni și pângariri şi singuri într-însele multe răutăţi facem, adunîndu-ne nouă multă mânie în ziua mâniei, când Dumnezeu ne va pustii. Deci, în toate zilele noastre cele rele, o, Sfîntă Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, de al tău milostiv Acoperămînt avem trebuinţă şi te rugăm acoperă-ne pe noi în toate zilele noastre, dar mai ales în ziua cea rea, când sufletul se va despărţi de trup: de faţă să stai nouă în ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile rele din văzduh şi în ziua înfricoşatei judecăţi de apoi să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperămîntul tău.

Acum am fi pierit pentru fărădelegile noastre, de nu ne-ar fi acoperit pe noi preamilostiva Stăpînă; căci de nu ar fi stat înainte Sfînta Fecioară, rugîndu-se pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de atîtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi?

Iubiţilor, să n-o întristăm pe Preacurata Maică a Domnului prin păcatele desfrânării și pângaririi care ne așteaptă dacă nu mergem la Rererendum, ca votăm și să spunem Da; să ne pocăim și să ne izbavim nu numai pentru faptele desfrânate, dar şi pentru cugetele, dorinţele şi gândurile noastre necurate.

Frațiloe, să nu lasam copiilor noștrii o lume a desfrâului, a necurțeniei, a poftelor nebune, să mergem și să votam Da pentru viitorul lor.

Ce vei raspunde Dumnezeului  nostru dacă nu vii la vot, dacă nu aperi casatoria și familia pe care El le-a daruit omului? Nu se ştie cât ne-a mai rămas de trăit şi dacă vom mai avea timp de pocăinţă, ca să îndepărtăm de la noi cuvintele înspăimântătoare ale Domnului: „În ce te voi găsi, în aceea te voi judeca”

Noi nu trebuie s-o întristăm pe Preacurata Maica Domnului şi s-o facem să verse lacrimi pentru multele noastre păcate şi mai ales, pentru cel mai răspândit păcat, al poftelor noastre trupeşti sau al desfrânării, care tind să distrugă instituția casătoriei și familiei lasate de Fiul Său.

Lasți copilașii să vină la mine, spunea Hristos, ce copilași îi mai daruim noi lui Dumnezeu dacă nu iesim la referendum și nu votăm Da?

Din nefericire, acest păcat se întâlneşte, fiind specific şi caracteristic, nu numai la păgâni şi la heterodocşi, ci adesea şi la creştinii ortodocşi. Aici, printre ortodocşi, se observă în ultima vreme o oarecare întunecare a minţii în ceea ce priveşte acest păcat trupesc; deoarece mulţi îl socotesc o manifestare de-a dreptul naturală şi permisă.

,,Deoarece păcatul trupesc capătă dimensiuni gigantice şi cuprinde în mrejele lui întreaga lume, se apropie vremea când Domnul va rosti din nou groaznica sentinţă, pe care cândva a rostit-o faţă de tot neamul omenesc, înaintea Potopului Universal: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup” (Geneza 6, 3).

Numai că lumea dinainte Domnul a distrus-o cu apă, iar lumea de acum va pieri de foc, la semnul Domnului, în ziua celei de-a doua veniri, aşa cum a prorocit despre aceasta Sfântul Apostol Petru, spunând: „Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui”

Această lepădare generală de la dreapta credinţă are loc nu numai din pricina mândriei diavoleşti. Una dintre cauzele acestui greu păcat constă tot în păcatul desfrânării, din cauza căruia ni se întunecă mintea, făcându-se posibilă orice rătăcire, şi mai ales rătăcirile eretice.

De altfel, păcatul desfrânării nu este numai o crimă morală, el este în acelaşi timp şi un păcat împotriva dreptei credinţe. Căci credinţă noastră ortodoxă constă nu numai în dogme, ci şi în sfintele canoane.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a publicat în octombrie 2017, la cererea Asociației Părinți pentru ora de Religie, un sondaj de opinie la nivel național care relevă faptul că peste 90% dintre români privesc căsătoria drept uniune între o femeie și un bărbat, cu scopul de a procrea, crește și educa copii, și că familia este legată fundamental de acest rol, așa cum susține și Biserica.

Rezultatul acestei consultări naționale probează totodată jus­tețea demersului făcut de Coaliția pentru Familie în toamna anului 2015, de a se demara procedurile de revizuire a Constituției, printr-un referendum, în vederea înlocuirii termenului „soți” cu exprimarea „bărbat și femeie” din articolul 48, alineat 1 din acest act fundamental, pentru care s-au strâns trei milioane de semnături. Și aceasta, întrucât „căsătoria s-a realizat dintotdeauna între un bărbat și o femeie, printr-un acord care, prin natura sa, este rânduit pentru procrearea și educarea copiilor rezultați, precum și pentru unitatea și bunăstarea familiei”, după cum declara pentru „Ziarul Lumina” președintele Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorghiu. „Căsătoria între «părinți de același sex» ignoră interesul superior al copilului, refuzându-i acestuia fie un tată, fie o mamă, adăuga acesta.

Pentru majoritatea românilor care susţin familia tradițională, căsătoria nu este doar un contract social; este și o relație care își are rădăcinile în natura umană și, în consecință, este guvernată de legea naturală. Aceasta este universală și neschimbătoare și se aplică întregii specii umane în mod egal. Principiul de bază al celor care susțin familia tradițională are la bază „perceptul elementar al legii naturale că binele trebuie făcut și urmărit, iar răul trebuie evitat”: „prin rațiune, omul poate să-și dea seama de ceea ce este bine sau rău din punct de vedere moral. În consecință, poate să cunoască finalitatea sau scopul fiecărui act al său și să-și dea seama că, din punct de vedere moral, este rău să transforme mijloacele care îl ajută să îndeplinească acel act”.(presedintele Coalitiei pentru Familie)

Dumnezeu ne-a dat o șansă, dar mai avem noi puterea și vointa de a ne apăra viitorul nostru și al copiilor noștrii. Putem !

Iată, sondajul, realizat în perioada 1-15 octombrie 2017, scoate în evidență adevărul că majoritatea respondenților asociază căsătoria între persoane de același sex cu efecte nedorite pentru societate, cum ar fi afectarea perpetuării speciei umane, a educației și creșterii copiilor. În același timp, majorități largi de cetățeni susțin rolul pozitiv pe care îl are Biserica, în privința creșterii copiilor și a bunelor relații sociale în societate.

Faptul că 91% dintre cei ches­tionați sunt de acord cu afir­mația „Căsătoria trebuie definită ca o unitate tradițională dintre bărbați și femei, cu scopul de procreere, de creștere și educarea copiilor, și că doar 6% resping o astfel de înțelegere a căsătoriei demon­strează soliditatea concepției moral-creștine a majo­rității românilor cu privire la familie, fapt probat și de răspunsul afirmativ al celor 90% dintre respondenți care sunt de acord cu afirmația „Dumnezeu a creat bărbatul și femeia pentru a fi împreună ca o familie, pentru a se înmulți, iar nimeni și nimic nu poate schimba această rânduială”.

Împotriva definirii căsătoriei ca uniune dintre două persoane, indiferent de sexul acestora, ­­­s-au pronunțat 87% dintre cei ches­tionați. Aproape în aceeași proporție (83%) românii au răspuns că vor vota împotriva legalizării căsătoriilor dintre persoane de același sex și 65% au răspuns negativ la întrebarea „Sunteți de acord cu legalizarea parteneriatelor civile”, în timp ce 87% dintre cei chestionați resping adopția de copii de către cuplurile de același sex.

Rolul pozitiv al Bisericii. Românii sunt în aceeași măsură conștienți și responsabili atunci când se pun în discuție efectele căsătoriilor sau parteneriatelor civile încheiate între persoane de același sex. Astfel, 80% dintre respondenți consideră căsătoria și familia întemeiată între persoane de același sex că „afectează negativ perpetuarea speciei umane și creșterea copiilor”, iar 78% au răspuns pozitiv la întrebarea „Legalizarea căsătoriei între persoane de același sex va avea efecte nedorite, pe termen lung, asupra moralei societății?”

Un capitol al sondajului este rezervat întrebărilor referitoare la valorile creștine. Românii au răspuns pozitiv, în proporție de 87%, la afirmația „Promovarea valorilor creștine în societatea românească înseamnă respectarea tradițiilor istorice definitorii pentru România”. Iar 82% sunt de acord că „Biserica are un rol pozitiv în ceea ce privește educația copiilor” și 85% că „Biserica are un rol pozitiv în ceea ce privește respectarea relațiilor de convie­țuire pașnică între oameni”.

Model de civilizație. Sondajul prezentat aici relevă în mod indubitabil adevărul că pentru români familia nu este „un stil de viață”, ci este legată fundamental de rolul de părinți. Dacă acest rol esențial nu mai este luat în considerare, „familia se reduce la o simplă recunoaștere guvernamentală a afecțiunii dintre doi cetățeni, iar modul în care generațiile viitoare se vor dezvolta devine incert”, după cum se arată în motivația inițiativei Coaliției pentru Familie, privind revizuirea Constituției.

Datele acestui sondaj de opinie confirmă și analiza publicației „Deutsche Welle”, din data de 10 mai 2017, sub semnătura lui Horațiu Pepine, în care se arată că scopul inițiativei Coaliției pentru Familie nu vizează „reprimarea sexuală a persoanelor cu orientare diferită” și că „nu despre iubire pasională, eros, sexualitate e vorba”. Ci „apărătorii mariajului tradițional doresc să-i conserve acestuia prestigiul și forța socială, nu neapărat pentru ei ca persoane, ci în beneficiul unui model de civilizație. Dacă admitem că Europa cu temeiurile sale iudeo-creștine a creat o civilizație demnă de toată prețuirea, ar trebui să recunoaștem că familia și-a adus o contribuție majoră. În schimb, militanții revoluționari, odată ce și-au dobândit libertatea în planul vieții intime, iau cu asalt instituția mariajului, pentru că văd în ea un ultim obstacol în calea emanicipării totale”, cum se susține în această analiză.

Cercetarea CURS a fost realizată pe un eșantion de 1.067 de respondenți, votanți în vârstă de 18 ani și peste. Tipul de eșantion a fost probabilist, multistadial, cu selecție aleatorie a secțiilor de votare, a gospodăriilor în cadrul secțiilor de votare și a respon­denților în cadrul gospodăriilor. Modul de intervievare a fost față-în-față, la domiciliul responden­ților, iar marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion a fost de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Să năzuim deci, iubiților, spre atingerea unei curăţii interioare, în simţiri şi în gânduri. O asemenea stare aşteaptă de la noi Preacurata Maică a Domnului. Cu asemenea curăţie o vom şi bucura. Iar ea, la rândul Său, ne va bucura cu milostivirile sale negrăite, în împlinirea cuvintelor lui Hristos: „Cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura” (Matei 7, 2). Pentru această curăţie ne vom afla întotdeauna sub Acoperământul Maicii Domnului.

Sa facem totul în incercarea noastră de a pastra neatinse valorile neamului românesc, casatoria intre un barbat și o femeie, familia traditională, nasterea de copii și educarea lor,  iar curăţia noastră şi fecioria ne înălţă la ceruri, în sensul că Domnul, pentru aceasta, ne dăruieşte descoperirea adevărurilor dumnezeieşti şi a tainelor cereşti, în măsura în care suntem noi înşine curaţi. Dacă nu reusim vom fi rușinea istoriei,fiindcă nu știu nici o altă încercare majoră în care noi să nu fi reactionat cu toata ființa demnitatea și onoarea natiunii noastre. Să ne mobiliză pentru participarea la Referundum. Atunci Maica Domnului ne va acoperi întotdeauna şi ne va izbăvi de toate păcatele şi patimile, de toate relele şi necazurile şi ne va uni pe veci cu Fiul său, cu Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a primi bucuria dumnezeiască veşnică şi nesfârşită, în Împărăţia Lui cea cerească. Bunului Dumnezeu slavă în veci. Amin! (postat pe fb de ioan monaul)