Şi vor fi cele strâmbe drepte, şi cele colţuroase căi netede.

04.01.2017 06:23

Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: “Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. (vezi f.b ioan monahul și blog ioanelixir)