Soarele dreptații!

22.12.2016 06:30

La Vitleem colo-n jos
Cerul arde luminos
Preacurata naste astazi pe Hristos

Să ne depărtăm de lucrurile pământeşti, că şi magii, atâta vreme cât erau în Persia, vedeau numai steaua; dar când s-au depărtat de Persia, au văzut pe Soarele dreptăţii!