Spre lume au venit să se roage pentru ea, iar lumea i-a alungat.

25.01.2015 06:47

Bună ziua prieteni !

,, Doamne, arma asupra diavolului Crucea Ta O ai dat nouă ! ”

 Biserica Sf Fanurie și grupul creștin ortodox ,, Sf. Fanurie și  Ioan Elixir" vă vă urează o zi plină de har și binecuvântare alături de Hristos Iisus și cinstita Sa Cruce.

,, Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea ! ”

Iată ce publica ioanelixir pe facebook și pentru ce a fost au fost  excluși după acest site Ioan Lixandru, Pascal Cristian, Ioan Mărturisitorul. Spre lume au venit să se roage pentru ea, iar lumea i-a alungat.

Începem ziua cu Rugăciunea mea zilnică pentru voi toți prietenii mei

Doamne, Ți-i prezint pe prietenii mei pentru ca sa-i binecuvantezi, sa-i ocrotesti si sa le arati cum sa traiasca. Tu care stii cum traiesc ei, stii ceea ce îi preocupa, ceea ce simt, ceea ce gandesc, ceea ce le lipseste si ceea ce-și doresc. Tu care stii când plâng, când râd, când sunt in singuratate; ocroteste-i, protejeaza-i, întăreștele  inimile ca sa mearga mai departe, insoteste-i intotdeauna. Si pe mine invata-ma sa simt ceea ce simt ei.

Pentru ca Tu ai fost, Doamne prietenul nostru cel mare si neconditionat dintotdeauna! Mă rog astazi pentru prietenii mei si pentru mine,  pentru prietenia care ne uneste, binecuvanteaza-ne si intâmpina-ne cu dragostea Ta. Toate le cer in numele Prietenilor mei si ai Tai Fiu iubit, Iisuse Hristoase. Amin.

Rugăciunea mea de Crăciun pentru voi toți.

Tată din Ceruri, te rog astăzi de ziua Nasterii Fiului Tău – Unul Nascut, sa-mi binecuvintezi familia, prietenii, rudele, pe cei pe care ii iubesc, pe cei care citesc aceasta rugaciune, pe cei care te iubesc și pe cei care nu te cunosc, pe apropiați și pe vrășmasi, chiar acum, că nu este nimeni fără păcat afară de Tine.

 Arată-le Tu Doamne îndurarea și mila dragostei și a puterii Tale nemărginite. Duhule Sfant, te rog să-i ajuți, chiar în acest moment.

Acolo unde exista durere și suspin, te rog sa le daruiesti pacea și mila Ta. Acolo unde exista îndoială și necredință, te rog sa le inspiri o incredere innoita prin Harul Tau. Acolo unde exista o nevoie, te rog să le-o împlinesti, că Tu știi mai bine decât mine nevoile lor.

Binecuvintează-le Tu căminul, familia, munca, dă-le întelepciune și lumină în sufletele și în viata lor. Binecuvanteaza-i totdeauna când pleaca și când se întorc acasa, mergi înaintea lor și deschide-le calea cea dreaptă. Binecuvintează-i și călauzeste-i și-i ocroteste, clipa de clipa, în toata viata lor.

Iartă-le lor păcatele făcute cu voie sau făra de voie, cu stiință și din neștiinta, sau pe cele pe care nu și le mai amintesc. Condu-i Tu pe Calea Ta Cea Sfântă, În Numele Fiului Tau, Iisus Hristos, a cărie naștere o prăznuim astăzi.

Doamne Tată, Fiule și Duhule Sfinte, Preasfântă Treine, îți multumesc că vei face mai mult decât pot eu cere acum și mult mai mult decât putem noi nevrednicii să nădăjduim. Maica lui Dumnezeu, Vas Sfințit, Fecioară Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu roagă-te  pentru noi.

Slavă Ție Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Slavă Ție.  Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin!

CRĂCIUN BINECUVÂNTAT IUBIȚILOR !

RUGACIUNE  LA CUMPANA DINTRE ANI pentru voi toți, 2014-2015

Doamne, Binecuvintează lumea aceasta și o păzeste pe ea. Domunului să ne rugăm:

Doamne Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt !

Ţie, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului şi ai trupului nostru, Ţie singurului Bun şi fără de păcat, Ţie adevăratului Dumnezeu, care ai făcut cerul şi pământul, toate cele văzute şi nevăzute. Ţie Dumnezeule în trei feţe proslăvit ne închinăm, Te lăudăm, îţi mulţumim şi Te rugăm: caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune şi primeşte mulţumirile, laudele şi cererile noastre.

Pe Tine Te lăudăm pentru că ne-ai păzit până acum ca să nu cădem în mâinile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Te lăudăm şi-Ţi mulţumim pentru toate darurile cele sufleteşti şi trupeşti pe care ni le-ai dat nouă până în clipa de faţă. Ție Îţi mulţumim pentru învăţăturile care ni le-ai dat. Îţi mulţumim pentru sănătate şi pentru toate bunătăţile sufleteşti şi trupeşti pe care ni le-ai oferit nouă. Îţi mulţumim şi Te slăvim pentru toate bucuriile şi întristările pe care le-am avut în anul acesta şi în toţi anii vieţii noastre până în clipa de faţă. Îţi mulţumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ai dat, pentru că ne-ai păzit cu sfinţii Tăi Îngeri pe drumul acestei vieţi atât de alunecoasă şi primejdioasă, căci cine ne-ar fi păzit pe noi în acele clipe grele dacă nu erai Tu, Păstorul nostru cel Bun cu Sfinţii Tăi Îngeri!

Te rugăm acum Dumnezeul nostru Cel Mare şi Minunat, Cel închinat în Sfânta Treime, Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul şi Sfântul Duh-Sfinţitorul să cauţi cu milostivire şi să faci ca să fie primite la Tine, toate cele lucrate de noi, nevrednicii în numele Tău, în anii trecuţi până în clipa de faţă: rugăciunile, cântările, milosteniile la săraci şi toate ostenelile noastre, căci ştim că noi nu avem  nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale, ca nişte robi netrebnici, ca să ţi le aducem Ţie. Învredniceşte-ne Doamne de darul primirii la Tine, căci după dreptatea noastră, noi nu suntem decât o cârpă lepădată şi murdară înaintea Feţei Tale.

Iartă-ne Doamne toate păcatele pe care le-am făcut până acum şi nu ne lăsa ca să mai cădem în ispite, să mai păcătuim înaintea Ta. Dă-ne har şi putere ca să putem a ne lepăda de toate poftele cele rele şi plăcerile pierzătoare de suflet.

Te rugăm Doamne în clipa aceasta să-Ţi aduci aminte de fraţii noştri creştini, care sunt asupriţi şi prigoniţi, de toţi cei bolnavi şi din spitale, de văduve şi orfani, de cei săraci şi lipsiţi.

Dumnezeul meu, să nu-i părăsești nici pe robii Tăi care trăiesc departe de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toți lângă Tine. Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă de cancer, care suferă de boli ușoare sau grave, pe robii Tăi care suferă de infirmități trupești și de infirmități sufletești,  pe conducătorii țărilor și ajută-i să conducă creștinește, pe copii și pe copiii care provin din familii cu probleme, familia și  familiile care au probleme și pe cei divorțați,  pe orfanii din toată lumea, pe toți cei îndurerați și nedreptățiți în această viață, pe văduvi și pe văduve.

Pomenește, Doamne, pe toți cei întemnițați, pe anarhiști, pe narcomani, pe ucigași, pe făcătorii de rele, pe hoți, luminează-i și ajută-i să se îndrepte, pe toți cei înstrăinați,  pe toți cei ce călătoresc pe mare, pe uscat și prin aer, și-i păzește.

Pomenește, Doamne, Biserica noastră, pe slujitorii sfințiți ai Bisericii și pe credincioși, pe toate frățiile monahale, pe stareți și pe stărețe, pe monahi și pe monahii.

Pomenește  pe robii Tăi care sunt în vreme de război,  care sunt prigoniți,  care sunt precum păsările vânate, care și-au lăsat casele și serviciile lor și se chinuiesc,  pe săraci, pe cei fără casă și pe refugiați.

Pomenește, Doamne, toate popoarele, să le ții în brațele Tale, să le acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să le păzești de orice rău și de război. Și iubita noastră țară, zi și noapte să o ții la sânul Tău, să o acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să o păzești de orice rău și de război.

Pomenește, familiile chinuite, părăsite, nedreptățite, încercate și dăruiește-le lor milele Tale cele bogate, pe robii Tăi care suferă de tot felul de boli sufletești și trupești.

Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru ei.

Te rog Doamne adu-ți aminte  prietenii noștri pentru ca sa-i binecuvantezi, sa-i ocrotesti si sa le arati cum sa traiască,  ocroteste-i, protejeaza-i, întărește-le  inimile ca sa mearga mai departe, însoteste-i întotdeauna.

Adu-Ţi aminte Doamne şi de vrăjmaşii noştri, care ne asupresc şi ne prigonesc pe noi; îmblânzeşte-i pe dânşii, ca să cunoască ei că Tu eşti Dumnezeul nostru, căci vrăjmaşii noştri sunt mai întâi vrăjmaşii Tăi Doamne şi ei se laudă că Tu ne-ai părăsit; dar nădejdea noastră la Tine este, ca să primeşti rugăciunile împărătesei noastre, ale Preasfintei Fecioare Maria şi să ne ierţi păcatele, depărtând de la noi pedeapsa ce o merităm.

Adu-Ţi  aminte  Doamne şi de păstorii noştri cei duhovniceşti care s-au ostenit şi se ostenesc spre a ne învaţă cuvântul Tău. Dăruieşte-le lor Harul Tău ca să ne întărească mereu în credinţă. Fii cu ei întotdeauna cum ai fost cu Apostolii Tăi. Dă-le putere ca lui Moise proorocul, ca să ne conducă prin pustiul lumii acesteia spre Canaanul Ceresc. Dă-le râvna lui Ilie şi Enoh, înţelepciunea lui Ioan, vitejia lui David, ca să omorâm cu toţii pe Goliat-diavolul, dimpreună cu toate uneltirile lui şi ajută-i ca să trezească din somnul păcatelor cât mai multe suflete, spre a le aduce pe calea mântuirii. Păzeşte-i Doamne cum ai păzit pe Ilie şi pe Elisei şi trimite-le îngeri păzitori în călătorie şi în tot locul.Adu-Ţi aminte Doamne de toţi preoţii cei binecredincioşi  păzeşte-i pe dânşii şi îi ajută.

Sfărmă Doamne, toate lojile francmasonice, risipeşte toată vrăjitoria şi magia din ţara noastră, ceartă duhurile necurate care vin să se instaleze în locaşul Tău ce Sfânt. Vino în ajutorul robilor Tăi care se luptă pentru împărăţia Ta. Depărtează Doamne pe toţi lupii îmbrăcaţi în piei de oaie, de la turma Ta şi pe toţi închinătorii la idoli, care vor să rupă turma cu lăcomiile, cu vicleşugurile şi cu toate smintelile lor.

Adu-Ţi aminte de toată Biserica Otodoxă şi o scapă de la pierzare. Pomeneşte Doamne întru Împărăţia Ta pe păstorul nostru, pe toţi fraţii şi surorile, pe toată comunitatea noastră creştină ortodoxă, pe toţi care ne-am  unit în credinţă şi ascultare ca să facem voia Ta. Te rugăm Dumnezeule să ne dai răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim.

Ajută-ne Doamne ca să nu ne lepădăm de Tine în nici un fel. Păzeşte-ne de ceasul încercărilor de la Apocalipsă şi scrie numele nostru în Cartea Vieţii Tale. Deschide Doamne urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică.

Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana şi vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău. Doamne, noi, oile păşunii Tale, nu avem nici o altă apărare, ci numai Tu eşti apărătorul nostru cel puternic şi numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la faţa Ta.

Adu-Ţi aminte Doamne şi de cei adormiţi din neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta.

Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi pe alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Şi acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinţilor Îngeri, cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare şi pentru ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!

Ioanelixir pseudonim literar al lui Ioan Lixandru, Pascal Cristian, Ioan Mărturisitorul